EU projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „Ulaganjem u opremu, strojeve i zapošljavanje do proizvodnje i komercijalizacije inovativnih proizvoda CER-CO d.o.o.“

Korisnik: CER – CO d.o.o.

Kratki opis projekta:

Projekt „Ulaganjem u opremu, strojeve i zapošljavanje do proizvodnje i komercijalizacije inovativnih proizvoda CER-CO d.o.o.“ odobren je u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese te Specifičnom cilju 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“.

Projektom će se stvoriti osnovni preduvjeti za daljnji razvoj i optimizaciju proizvodnog procesa s naglaskom na inovativnost u poslovanju poduzeća CER-CO d.o.o..

Provedbom projekta tvrtka CER-CO d.o.o. će povećati razinu svoje tehnološke spremnosti i produktivnosti ulaganjem u povećanje proizvodnih kapaciteta kako bi se na učinkovit način zadovoljile potrebe potencijalnih i postojećih kupaca. Isto se planira riješiti osiguranjem uvjeta za adekvatnu proizvodnju putem nabavke opreme za sušenje sirovine (ubrane industrijske konoplje), linije za separaciju sa displejem, linije za separaciju i kalibraciju, opreme za automatsko punjenje bočica, etiketirki, viličara, strojeva za pukairanje, industrijskih usisavača te putem uspostave GACP (Good Agricultural and Collecting Practice) sustava odnosno usklađenosti proizvodnog procesa sa dobrom poljoprivrednom praksom.

Navedeno će rezultirati zapošljavanjem minimalno 3 nova radnika i usavršavanjem zaposlenika za rad s novom opremom kao i inovativnim proizvodnim procesom te konačno novim inovativnim proizvodom – čaj od konoplje sa dodatkom šipka.
Slijedom navedenog, u poduzeću će se realizacijom projekta omogućiti praćenje potreba kupaca kada su u pitanju količine i rokovi isporuke, što će omogućiti veću efikasnost proizvodnog procesa kao znatno širenje proizvodnog kapaciteta. Isto će dovesti do rasta prihoda i broja zaposlenih odnosno, rezultata koji će biti omogućeni inovacijom proizvoda za samo poduzeće u smislu širenja proizvodnje koja nije prije postojala u poduzeća, kao i inovacije na tržištu uvođenjem posve novog proizvoda koji još ne postoji. Planiranim ulaganjem doći će do povećanja konkurentnosti CER-CO d.o.o. koji je u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjeren na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda u području zdravlja i kvalitete života.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj: Omogućiti ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i organizaciju poslovanja.

Svrha projekta (specifični cilj): Podržati ulaganje CER-CO d.o.o. koji je u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjeren na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u S3 tematsko prioritetno područje: Zdravlje i kvaliteta života.

Navedeni ciljevi postići će se ostvarenjem sljedećih rezultata:

R.1. Pokrenuta proizvodnja i komercijalizacija inovativnih proizvoda koji su novost na tržištu i novost u ponudi poduzeća

R.2. Osigurani kapaciteti poduzeća za uvođenje inovacija preko ulaganja u nematerijalnu imovinu

R.3. Uspostavljena organizacija poslovanja koja je povezana sa komercijalizacijom inovativnog proizvoda koji je novi za tržište

R4. Osigurane adekvatne mjere informiranja i vidljivosti o provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima

R5. Osigurano adekvatno upravljanje projektnim aktivnostima, verificirani nastali troškovi projekta, osigurano stavljanje u funkciju materijalne imovine te pomoćnih usluga za inovacije

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta: 5.338.734,98 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 4.019.744,16 HRK

Ukupan korisnički udio u prihvatljivim troškovima: 3.357.217,91 HRK

Ukupan maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.981.517,07 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2019.- 01.10.2021.

Kontakt osobe za više informacija:

Snježana Cerjan
Biljevec 76, Biljevec
HR-42243 Maruševec
GSM: +385 (0) 99 228 3 922

E-pošta:

[email protected]
[email protected]

Dana 21. prosinca 2020. godine u proizvodnoj hali tvrtke CER-CO d.o.o. u Biljevcu, općina Maruševec, održana je početna konferencija projekta pod nazivom: „Ulaganjem u opremu, strojeve i zapošljavanje do proizvodnje i komercijalizacije inovativnih proizvoda CER-CO d.o.o.“, KK.03.2.2.06.0004., koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Zbog trenutne situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa te kako ne bi došlo do kršenja epidemioloških mjera, početna konferencija održana je s manjim brojem sudionika nego što je to bilo očekivano. Na konferenciji su nazočili poslovni partneri, kooperanti, predstavnica Ministarstva poljoprivrede i voditeljica Službe za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva PJ Varaždin Mara Bogović, načelnik Općine Maruševec Damir Šprem, predstavnici tvrtke KUL INVEST koja je zadužena za stručno vođenje projekta te djelatnici tvrtke CER-CO d.o.o.

Razdoblje provedbe projekta je od 01.10.2019. – 01.10.2021. godine.

Svrha projekta (specifični cilj) je podržati ulaganje društva CER-CO d.o.o. koja je u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi za tržište i moći će se primijeniti i svrstati u S3 tematsko prioritetno područje: Zdravlje i kvaliteta života.

Ukupna vrijednost projekta: 5.338.734,98 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 4.019.744,16 HRK

Ukupan korisnički udio u prihvatljivim troškovima: 3.357.217,91 HRK

Ukupan maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.981.517,07 HRK

 

Mediji o nama: 

https://varazdinski.net.hr/promo/3950714/cer-co-tvrtka-iz-biljevca-uz-eu-sredstva-do-novog-pogona-za-preradu-industrijske-konoplje/

https://www.poslovni.hr/poduzetnik/milijuni-iz-eu-za-proizvodnju-ulja-brasna-caja-od-konoplje-4265057

https://www.varazdinske-vijesti.hr/gospodarstvo/u-biljevcu-proizvodni-pogon-u-vrijednosti-od-5-3-mil-kuna-iz-fondova-eu-45114/