Kontakt

Adresa:

Biljevec 76,

42243 Maruševec,

Hrvatska (Croatia)

Biljevec 76, 42243 Maruševec, Hrvatska (Croatia)

Biljevec 76, 42243 Maruševec,
Hrvatska (Croatia)

Telefon:

+385 (0) 42 729 581 (ured/fax:)

+385 (0) 98 940 8666 (Marko Cerjan)

+385 (0) 99 461 5992 (Jasmina Štrlek)

+385 (0) 42 729 581
(ured/fax:)

+385 (0) 98 940 8666
(Marko Cerjan)

+385 (0) 99 461 5992
(Jasmina Štrlek)

Službeni podaci:

CER-CO društvo s ograničenom odgovornošću
(skraćeno: CER-CO d.o.o.)

Sjedište: Biljevec 76,
42243 Maruševec, Hrvatska (Croatia)

OIB: 58615427252
Matični broj: 03929442

Transakcijski račun – Zagrebačka banka d.d.:
2360000-1101749467
IBAN: HR9123600001101749467
SWIFT CODE: ZABAHR2X
MBS: 070015037

Uprava:

Marko Cerjan, direktor društva

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Marko Cerjan – direktor društva

Temeljni kapital:
20.000,00 kuna, u cijelosti uplaćen

CER-CO društvo s ograničenom odgovornošću upisano je u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Varaždinu.

Kako do nas?

Kontakt

 

GDPR privola

Kontakt

 

GDPR privola